Home

definitiu-web

Aquest divendres vindrà a l’Ateneu una companya a presentar-nos un treball de recerca i investigació sobre el paper de les dones als anomenats Grups Autònoms.

Els Grups Autònoms van ser l’expressió armada d’una tendència netament anticapitalista i revolucionària dins els moviments socials dels anys 70. Tendència que es va negar a ser integrada dins el procés de reforma franquista cap a la democràcia liberal que avui coneixem (l’anomenada “Transacció”), i que propugnava una revolució social mitjançant mètodes que haurien de ser el reflex d’aquesta imatge de futur: l’assemblearisme, l’acció directa, l’autonomia, la horitzontalitat, el rebuig del militarisme, etc.

Acostumades i cansades de sentir sempre a parlar de les grans accions realitzades per homes, mentre la intervenció de les dones queda relegada a l’ostracisme o a la complementarietat (com a víctimes, col·laboradores, o “companyes sentimentals de”), veiem en aquest treball una oportunitat per recordar i treure a la llum l’experiència de totes aquelles companyes que també varen decidir lluitar.

Divendres 19 de Juny a les 19h
Ateneu Llibertari del Palomar
C/ Coroleu, 82 (<M> L1 Fabra i Puig)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s